Δωδώνη

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων - Δωδώνη

3D αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης.

Η φωτογραφία είναι της ΙΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και πηγή πληροφοριών είναι η ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων (www.amio.gr).

 

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 18th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων