Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων - Γούβες, Μελιγγοί

Εκτύπωση

Ξεκινώντας την προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικότερου αρχαιολογικού μνημείου του χωριού, walking out dating he said την βραχοσκεπή στη θέση "Γούβες", ας δούμε τι αναφέρεται για το μνημείο, στην ιστοσελίδα του http://www.sonbuenos.com/viowety/956 Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων (www.amio.gr).

Στην πρώτη φωτογραφία, είναι απόσπασμα από το "Χρονολόγιο" στο οποίο η χρήση της βραχοσκεπής στις Γούβες τοποθετείται ανάμεσα στη Μέση και τη Νεώτερη Νεολιθική εποχή (μέσα 5ης έως τέλος 4ης π.Χ. χιλιετίας). Σύμφωνα με την this article αρχαιολόγο Παρασκευή Γιούνη, η πλειονότητα των οστράκων που βρέθηκαν στην τοποθεσία "Γούβες" είναι άβαφα, χρονδρότοιχα σκεύη (στο κείμενο με τίτλο "Η Νεολιθική Εποχή" στο βιβλίο "Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων", έκδ. ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων).

Στο ίδιο κείμενο της http://sport-hippique.nl/malynok/6174 κας Γιούνη αναφέρεται πως πρόκειται για πιθοειδή αγγεία, βαθειές λεκάνες και κλειστά αγγεία με λαιμό. Ένα τέτοιο σκεύος φαίνεται στην 2η φωτογραφία (παρακάτω) ανάμεσα σε άλλα 2 ενδεικτικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, της περιόδου αυτής. Η 3η φωτογραφία δείχνει πήλινο πίθο που σχηματίστηκε από τμήματα που βρέθηκαν στις Γούβες.

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων