Αδελφοί Πέτρου

Αδερφοί Πέτρου

Εξέχουσα θέση στη χορεία των Μελιγγιωτών ευεργετών έχουν οι Αδερφοί Πέτρου, τα παιδιά του Χρήστου Πέτρου, Βασίλειος και Νικόλαος.

Με το κληροδότημα των Αδερφών Πέτρου ασχολήθηκε μόνο ο Γιάννης Λαμπρίδης, ο οποίος μας πληροφορεί, ότι ο αοίδημος Βασίλειος πέθανε στην αλλοδαπή και παρακάλεσε, λίγο πριν το θάνατο του, τον αδελφό του Νικόλαο ένα μέρος της περιουσίας του να το χρησιμοποιήσει για την ανέγερση και διαρκή διατήρηση σχολείου στους Μελιγγούς. Ο Νικόλαος εκπλήρωσε την εντολή του αδελφού του και έστειλε (1866) στον αρχαίο πάτρωνά του Αλέξιο Μίσιο 1200 φλωριά καισαροβασιλικά, από τα οποία τα 400 να δαπανηθούν για την ανέγερση του σχολείου, του κοιμητηρί­ου και την επισκευή της ενοριακής εκκλησίας και τα υπόλοιπα 800 να κατατεθούν έντοκα, όπου ο Μίσιος έκρινε, για τη μισθοδοσία του δασκά­λου. Σχολιάζοντας ο Λαμπρίδης τις ενέργειες του Μίσου παρατηρεί σω­στά, ότι οι εντολές των Αδερφών Πέτρου εκτελέστηκαν και εκτελούνται και εξέφρασε την ευχή, όπως το υπόλοιπο κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν σε 43.000 γρόσια, να κατατεθεί έντοκα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πραγ­ματικά το 1869 είχε περατωθεί το νέο σχολείο των Μελιγγών, όπως μαςπληροφορεί σχετική επιγραφή γραμμένη σε καφετιά πέτρα αριστερά της εισόδου του σημερινού σχολείου, έγινε το κοιμητήριο, αγοράστηκε η κα­μπάνα της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, και έγιναν και κάποιες επιδιορθώσεις στην ενοριακή εκ­κλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το σχολείο που ίδρυσαν οι Αδερφοί Πέτρου, λειτουργούσε ως αλληλοδιδακτικό με αρχές ελληνικών μα­θημάτων, και το έτος 1874 είχε 20 μαθητές και ένα δάσκαλο, ο μισθός των οποίων έφτανε τις 25 τουρκικές λίρες το χρόνο, τις οποίες πλήρωνε το κληροδότημα.

Κλάδος της φάρας των Πετραίων εγκαταστάθηκε, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, απόγονοι της οποίας δημι­ούργησαν οικισμό και φέρουν μέχρι σήμερα το επίθετο Μελιγγιώτης.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Wednesday the 17th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων