Τοπικό Συμβούλιο. Απόφαση Νο5-31/1/2015

Εκτύπωση

see here
  Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου με αριθμό 5, της 31ης Ιανουαρίου 2015.

http://gsc-research.de/gsc/nachrichten/detailansicht/index.html?cHash=c8af3ebf4a  

official website  

http://armor-deck.net/edikpedik/394

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Thursday the 13th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων