Τοπικό Συμβούλιο. Απόφαση Νο5-31/1/2015

Εκτύπωση


  Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου με αριθμό 5, της 31ης Ιανουαρίου 2015.

 

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων