Τοπικό Συμβούλιο. Απόφαση Νο6-21/6/2015

Εκτύπωση


  Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου με αριθμό 6, της 21ης Ιουνίου 2015.

 

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων