Τοπικό Συμβούλιο. Απόφαση Νο10-1/10/2015

Εκτύπωση


Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου με αριθμό 10, της 1ης Οκτωβρίου 2015.

Θέματα:

  • Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016.

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων