Τοπικό Συμβούλιο. Απόφαση Νο11-19/2/2016

Εκτύπωση


Αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου με αριθμό 11, της 19ης Φεβρουαρίου 2016.

Θέματα: 

  • Αιτήσεις για υδροδότηση
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για αγροτικό ιατρείο
  • Επέκταση δικτύου ύδρευσης

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων