Αποφάσεις Δ.Σ Αδελφότητας

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητας Απανταχού Μελιγγιωτών, εδώ αναρτώνται αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Απανταχού Μελιγγιωτών "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ".

                                                                                                                                

Πρακτικό 34

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο34

Σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2015, ώρα 19:00’, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Αδελφότητας, τα μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν στη Γιαννοπλάτειο Σχολή Μελιγγών στους Μελιγγούς. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ............

Περισσότερα...

Πρακτικό 33

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

 Πρακτικό Νο33

Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:30', ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Αδελφότητας, τα μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν στη Γιαννοπλάτειο Σχολή Μελιγγών, στους Μελιγγούς. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ......

Περισσότερα...

Πρακτικό 32

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

 Πρακτικό Νο32

 Σήμερα, 24 Μαϊου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00', τα νεοεκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώθηκαν στη Γιαννοπλάτειο Σχολή Μελιγγών στους Μελιγγούς, για να εκλέξουν προεδρείο και να ορίσουν εκπρόσωπο του Δ.Σ. για την έκδοση και χρήση τραπεζικού λογαριασμού.

Περισσότερα...

Πρακτικό Νο29

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Πρακτικό Νο29

Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 8:00’μμ, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου κ. Β. Βραζέλη, συγκεντρώθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα:

1. Οργάνωση Βιβλιοθήκης της Αδελφότητας – Δημιουργία Επιτροπής Βιβλιοθήκης

2. Δημιουργία Επιτροπής Λαογραφικού Μουσείου Μελιγγών

3. Δημιουργία και Λειτουργία Αίθουσας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

 

Περισσότερα...

Πρακτικό Νο31 (Εκλογής Δ.Σ. για 2014 - 2016)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Πρακτικό Νο31

Σήμερα, Κυριακή 13 Απριλίου 2014, και ώρα 13:00’ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μελιγγών, συνήλθαν τα μέλη της Αδελφότητας με την επωνυμία «Αδελφότητα Απανταχού Μελιγγιωτών», ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός και Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής».

 

Περισσότερα...

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Wednesday the 17th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων