Στολίζουμε τη λαμπάδα μας. Στους Μελιγγούς.

Εκτύπωση

professor dating phd student

site de rencontre meet love like it Κ υ ρ ι α κ ή   2 9   Μ α ρ τ ί ο υ   2 0 1 5 ,  σ τ ι ς   1 1 : 3 0'

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 20th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων