Ιστορικό Αρχείο Μελιγγών

Η Αδελφότητα Απανταχού Μελιγγιωτών αποφάσισε να δημιουργήσει και να λειτουργήσει Ιστορικό Αρχείο για το χωριό μας. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η συλλογή, καταγραφή και ανάδειξη υλικού με ιστορική και αρχειακή αξία για τους Μελιγγούς.

Το Ιστορικό Αρχείο Μελιγγών (Ι.Α.Μ.) θα οργανωθεί σε δύο άξονες: (α) τη Συλλογή Ιστορικών Εγγράφων (επιστολές, αναφορές, έπαινοι, εκθέσεις, κ.ά.), και (β) τη Συλλογή Φωτογραφικού Υλικού (φωτογραφίες με ιστορικό ενδιαφέρον).

Η προσπάθεια ξεκίνησε με τον αγαπητό χωριανό μας Κώστα Ι. Βραζέλη, ο οποίος με προθυμία προσέφερε φωτογραφίες από το οικογενιακό άλμπουμ της οικογένειας Βραζέλη, που αφορούν μέλη της οικογένειας στη διάρκεια του Μικρασιατικού Πολέμου.

Στο μέλλον, θα δημοσιευθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτραπεί η αναπαραγωγή, χρήση και δημοσίευση του υλικού του Ι.Α.Μ. από τρίτους.


 

Ιδιοκτήτες χωριού Μελιγγοί 1913 - 1928

Σε εργασία του Φιλολόγου - Ερευνητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Κώστα Βακατσά με τίτλο: Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1913 - 1928 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, υπάρχουν αναφορές με πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του χωριού Μελιγγοί, στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα.

Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται οι τουρκικές ιδιοκτησίες αγάδων της περιοχής αλλά και μερικών χριστιανών, της μονής Ελεούσας και της Εθνικής Τράπεζας.

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: "Ατομικές προσκλήσεις διά την παροχήν προσωπικής εργασίας" (1957)

Από το Ιστορικό Αρχείο Μελιγγών (Ι.Α.Μ.) δημοσιεύονται επιλεγμένες ατομικές προσκλήσεις χωριανών για παροχή προσωπικής εργασίας, για το έτος 1957.

Είναι τμήματα από βιβλιάριο με δύο στελέχη (πρώτη φωτογραφία) που το χρησιμοποιούσαν κατά την περίοδο μετά τον πολεμο και τον εμφύλιο, για κοινωφελείς εργασίες.

Το δεξιό στέλεχος έπρεπε να παραδωθεί στον προσκαλόμενο ή την προσκαλούμενη κάτοικο Μελιγγών ώστε να παρουσιαστεί "...εις Πλατεία Κοινότητος προς εκτέλεσιν ....".

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Πρόσκληση Γυμνασιακού Οικοτροφείου Πλαίσιας Καλεντζίου σε μαθητές των Μελιγγών

Έγγραφο του 1963, από την Διοικούσα Επιτροπή του Γυμνασιακού Οικοτροφείου και Γυμνασιακού Παραρτήματος Πλαίσιας Καλεντζίου προς τον Δάσκαλο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μελιγγών.

Με αυτό, πληροφορούν για τη λειτουργία Γυμνασιακού Παραρτήματος παράλληλα με το Γυμνασιακό Οικοτροφείο (αρρένων και θηλέων) και τονίζονται οι.......

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Στρατεύσιμοι Κλάσης του 1960

Κατάσταση της Κοινότητας Μελιγγών του 1960, με την οποία καλούνται οι χωριανοί στρατεύσιμοι της 55ης ΕΣΣΟ, δηλαδή "Κλάσης 1960", για να παρουσιαστούν στα διάφορα κέντρα εκπαίδευσης την 12η Ιουλίου 1960.

Είναι έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κασαγιάννης, με ημερομηνία 1η Μαίου 1960.

Στον κατάλογο βρίσκουμε τους παρακάτω:

 

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Μαθητολόγιο Σχολικού Έτους 1957-58

Ύστερα από παρότρυνση χωριανών, ξεκινάμε την παρουσίαση μέρους του Μαθητολογίου του Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών όπως είναι αποτυπωμένο στο σχετικό βιβλίο της Σχολικής Επιτροπής του χωριού.

Ξεκινούμε με το σχολικό έτος 1957-1958, όταν στο σχολείο των Μελιγγών φοιτούσαν συνολικά 121 μαθητές (62) και μαθήτριες (59), όπως μαρτυρά ο συγκεντρωτικός πίνακας του Διευθυντή του σχολείου, που συντάχθηκε στις 22 Ιουνίου 1958.

Για φωτογραφίες και περισσότερα στοιχεία πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Περισσότερα...

Η συμμετοχή των Μελιγγών στην Απελευθέρωση του '12-'13

Στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στους Μελιγγούς από την Αδελφότητα Απανταχού Μελιγγιωτών και το Τοπικό Συμβούλιο Μελιγγών, ο Μελιγγιώτης συγγραφέας και ερευνητής Πάνος Δημ. Τζιόβας μίλησε για   τ η ν   σ υ μ μ ε τ ο χ ή   τ ω ν   Μ ε λ ι γ γ ώ ν   σ τ ο ν   α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό    α γ ώ ν α   τ ο υ   1912 - 1913.

Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγγών στις 21 Φεβρουαρίου 2015 και στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο Καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτης Τσαμάτος μίλησε για το Μικτό Στράτευμα Ηπείρου και τις επιχειρήσεις του στη ανατολική Ολύτσικα.

(ολόκληρη η ομιλία βρίσκεται εδώ. Για περισσότερα πατήστε την λέξη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

Περισσότερα...

Μελιγγιώτισσες στην επιχείρηση μεταφοράς κανονιών, στην Ολύτσικα.

Σημαντικό τμήμα της αναφοράς στη "Συμμετοχή των Μελιγγών και των κατοίκων του στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912 - 1913" αποτελεί το θέμα "Ποιος διατύπωσε στον Εθνικό Στρατό την ιδέα της μεταφοράς κανονιών στην Ολύτσικα, για να χτυπήσουν αποτελεσματικά το Μπιζάνι" αλλά και το "Ποιες Μελιγγιώτισσες πήραν μέρος στη μεταφορά κανονιών και πολεμοφοδίων στα Δύο Βουνά, στην Ολύτσικα, τον χειμώνα του 1913".

Εδώ έχει καταγραφεί η παρέμβαση του κ. Αχιλλέα Νούτσου για τις Μελιγγιώτισσες που ανεβο-κατεβαίνοντας στην Ολύτσικα, για μια βδομάδα, μετέφεραν κανόνια και πολεμοφόδια στο Στρατό που εγκαταστάθηκε στα Δύο Βουνά, στην Ολύτσικα, σφυροκοπώντας θέσεις των αντιπάλων.

Το βίντεο προβάλεται πατώντας εδώ.

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Πρόστιμα σε γονείς για πλημμελή φοίτηση μαθητών

Η περιουσία του Ιστορικού Αρχείου Μελιγγών όλο και μεγαλώνει!

Από το προσωπικό του αρχείο, ο χωριανός Πάνος Δ. Τζιόβας μας κατέθεσε αντίγραφο απόφασης Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων για επιβολή προστίμων σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας.

"Γιά τό χωρίον Μελιγγούς", στην 3η σελίδα διακρίνουμε την επιβολή προστίμου 100 δραχμών σε χωριανό (Φώτη Γούσια) για τη θυγατέρα του (Ευαγγελή).

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Έσοδα από πρόστιμα σε γονείς για πλημμελή φοίτηση μαθητών

Η περιουσία του Ιστορικού Αρχείου Μελιγγών όλο και μεγαλώνει!

Από το προσωπικό του αρχείο, ο χωριανός μας Πάνος Δ. Τζιόβας μας κατέθεσε αντίγραφο απόφασης Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων για επιβολή προστίμων σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας.

"Γιά τό χωρίον Μελιγγών", στη 3η σελίδα, διακρίνουμε την επιβολή προστίμου 100 δραχμών σε χωριανό (Φώτη Γούσια) για την θυγατέρα του (Ευαγγελή).

(φωτογραφίες των εγγράφων, πατώντας τη λέξη ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ)

Περισσότερα...

Ι.Α.Μ.: Ο ιερο-δάσκαλος Παναγιώτης Δ. Ντάφλος

Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων για τους δασκάλους που σχετίζονται με τους Μελιγγούς. Είτε χωριανοί δάσκαλοι είτε δάσκαλοι που δίδαξαν στους Μελιγγούς και βέβαια χωριανοί δάσκαλοι που δίδαξαν αλλού (εκτός Μελιγγών).

## Ζητάμε βοήθεια και συνδρομή με στοιχεία κάθε τύπου! ##

Σήμερα, από το προσωπικό αρχείο του Πάνου Δ. Τζιόβα, πιστοποιητικό που εξέδωσαν οι εφοροεπίτροποι της Κοινότητας Κοπάνης, το έτος 1914, για τον ιερέα Παναγιώτη Δ. Ντάφλο, από τους Μελιγγούς (Μελιγκούς). Με αυτό πιστοποιούν ότι ο χωριανός μας παπα-Πάνος δίδαξε στο σχολείο της Κοπάνης, από 1896 έως και 1899.

Περισσότερα...

Μια ιστορία από παλιά: Δωρεά χωριανών από τη Σουηδία

Η ευχαριστήρια καταχώρηση της Σχολικής Εφορείας του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών που παρουσιάζουμε σήμερα έγινε το 1969 σε τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων.

Απευθύνεται σε χωριανούς που ζούσαν στην Σουηδία τους οποίους ευχαριστούν για τη δωρεά 350 σουηδικών κορώνων προκειμένου να αγοραστεί σχολικός εξοπλισμός.

Πατώντας τη λέξη ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ θα δείτε το πλήρες κείμενο, τα μέλη της Σχολικής Εφορείας και βέβαια τα ονόματα των δωρητών.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων