Μια ιστορία από παλιά: Δωρεά χωριανών από τη Σουηδία

Εκτύπωση

 

Η ευχαριστήρια καταχώρηση της Σχολικής Εφορείας του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών που παρουσιάζουμε σήμερα έγινε το 1969 σε τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων. Απευθύνεται σε χωριανούς που ζούσαν στην Σουηδία τους οποίους ευχαριστούν για τη δωρεά 350 σουηδικών κορώνων προκειμένου να αγοραστεί σχολικός εξοπλισμός.

Οι συγχωριανοί οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ΔΩΡΗΤΕΣ του σχολείου ήταν ο Γεώργιος Χρ. Κασαγιάννης, ο Ευάγγελος Γρ. Ζώης, ο Γρηγόριος Βασ. Κρανάς και ο Χρήστος Γ. Κασαγιάννης, διέθεσαν 350 σουηδικές κορώνες για την αγορά εποπλτικού υλικού για το σχολείο Μελιγγών.

Η Σχολική Εφορεία του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών αποτελούσαν ο Αθανάσιος Τσιάλιος (πρόεδρος), ο Λάζαρος Βραζέλης (ταμίας) και οι δάσκαλοι Κων/νος Φωτίκας και Ουρανία Νούτσου.

Το πλήρες κείμενο του ευχαριστηρίου σημειώματος έχει ως εξής:

Ευχαριστήριον

Η Σχολική Εφορεία, οί μαθηταί καί τό διδακτικόν προσωπικόν τού 2θεσίου Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών Β' Ιωαννίνων διά τού παρόντος εκφράζουν τάς απείρους ευχαριστίς και ευγνωμοσύνην των πρός τούς συγχωριανούς των Κασαγιάννης Γεώργ. τού Χρ., Ευάγγελος Ζώην τού Γρ., Γρηγόριον Κρανάν τού Βασ. και Κασαγιάννης Χρήστον τού Γ. διότι όλως προθύμως διέθεσαν υπέρ τού Σχολείου, διά τήν αγοράν εποπτικών οργάνων 350 σουηδικάς κορώνας.

Αανακυρήσσουν δε τούτους δωρητάς τού σχολείου διά τήν ευγενή των ταύτην χειρονομίαν.

Η Σχολική Εφορεία

Ο πρόεδρος ΑΘΑΝ. ΤΣΙΑΛΙΟΣ

Ο ταμίας ΛΑΖ. ΒΡΑΖΕΛΗΣ

Οι διδάσκαλοι ΚΩΝ. ΦΩΤΙΚΑΣ, ΟΥΡΑΝ. ΝΟΥΤΣΟΥ

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων