Ι.Α.Μ.: Ο ιερο-δάσκαλος Παναγιώτης Δ. Ντάφλος

Εκτύπωση

Πιστοποιητικόν 

Οί

υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι τής κοινότητος Κοπάνης νομού Ιωαννίνων, πιστοποιούμεν ότι ό έν Μελιγκούς Παναγιώτης Δ. Ντάφλος Ιερεύς εδίδαξεν έν τη κοινότητά μας επί τρία συνεχή Σχολικά έτη ήτοι 1896-1897, 1897-1898,1898-1899 αόκνως επιμελώς & αμερολήπτως.

Δί ό δίδομεν αυτώ τό παρόν πιστοποιητικόν κατ’ αίτησίν του ίνα τώ χρησιμεύση όπου δεί ή ###### ######

Εν Κοπάνη τώ ##  Δ/βρίου 1914

Οι εφοροεπίτροποι

#### Κύτας

Χρήστος Ζυγούρης

 


ΥΓ: Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής στοιχείων για τους δασκάλους που σχετίζονται με τους Μελιγγούς. Είτε χωριανοί δάσκαλοι είτε δάσκαλοι που δίδαξαν στους Μελιγγούς και βέβαια χωριανοί δάσκαλοι που δίδαξαν αλλού (εκτός Μελιγγών).

Το παρόν έγγραφο-ντοκουμέντο παραχωρήθηκε από τον Πάνο Δ. Τζιόβα και προέρχεται από το προσωπικό του αρχείο.

## Ζητάμε βοήθεια και συνδρομή με στοιχεία κάθε τύπου! ##

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων