Ι.Α.Μ.: Έσοδα από πρόστιμα σε γονείς για πλημμελή φοίτηση μαθητών

Εκτύπωση

Η περιουσία του Ιστορικού Αρχείου Μελιγγών όλο και μεγαλώνει!

Από το προσωπικό του αρχείο, ο χωριανός μας Πάνος Δ. Τζιόβας μας κατέθεσε αντίγραφο απόφασης Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων για επιβολή προστίμων σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων χωριών της περιφέρειας εξαιτίας της "...μηδόλως ή ελλιπώς φοιτησάντων (μαθητών) είς τό δημοτικόν σχολείον...".

Τα έγγραφα, όπως φαίνεται στην 2η σελίδα, έχουν συνταχθεί τον Δεκέμβριο του 1938 από τον επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Θ. Φωτεινόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4397 λαμβάνοντας υπόψη "...πίνακας τών γονεών καί κηδεμόνων τών μή επιμεληθέντων τής είς το δημοτικόν σχολείον εγγραφής καί κανονικής φοιτήσεως τών τέκνων..."

"Γιά τό χωρίον Μελιγγών", στη 3η σελίδα, διακρίνουμε την επιβολή προστίμου 100 δραχμών σε χωριανό (Φώτη Γούσια) για την θυγατέρα του (Ευαγγελή).


Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων