Ι.Α.Μ.: Πρόστιμα σε γονείς για πλημμελή φοίτηση μαθητών

Εκτύπωση

Η περιουσία του Ιστορικού Αρχείου Μελιγγών όλο και μεγαλώνει!

Από το προσωπικό του αρχείο, ο χωριανός Πάνος Δ. Τζιόβας μας κατέθεσε αντίγραφο απόφασης Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων για επιβολή προστίμων σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας εξαιτίας της "...μηδόλως ή ελλιπώς φοιτησάντων (μαθητών) είς τό δημοτικόν σχολείον...".

Τα έγγραφα, όπως φαίνεται στη 2η σελίδα, έχουν συνταχθεί το Δεκέμβριο του 1938, από τον επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Θ. Φωτεινόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4397 λαμβάνοντας υπόψη "...πίνακας τών γονέων καί κηδεμόνων τών μή επιμεληθέντων τής είς τό δημοτικόν σχολείον εγγραφής καί κανονικής φοιτήσεως τών τέκνων...".

"Γιά τό χωρίον Μελιγγούς", στην 3η σελίδα διακρίνουμε την επιβολή προστίμου 100 δραχμών σε χωριανό (Φώτη Γούσια) για τη θυγατέρα του (Ευαγγελή).


Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων