Η συμμετοχή των Μελιγγών στην Απελευθέρωση του '12-'13

Εκτύπωση

find more Στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στους Μελιγγούς από την Αδελφότητα Απανταχού Μελιγγιωτών και το Τοπικό Συμβούλιο Μελιγγών, ο Μελιγγιώτης συγγραφέας και ερευνητής Πάνος Δημ. Τζιόβας μίλησε για   find out here τ η ν  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ ω ν  Μ ε λ ι γ γ ώ ν  σ τ ο ν  α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό  α γ ώ ν α  τ ο υ  1912 - 1913.

cherche femmes divorcГ©es Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγγών στις 21 Φεβρουαρίου 2015 και στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο Καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτης Τσαμάτος μίλησε για το Μικτό Στράτευμα Ηπείρου και τις επιχειρήσεις του στη ανατολική Ολύτσικα.

next page Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία πατώντας εδώ.

premier site de rencontre créé Ο κ. Τζιόβας, προβάλλοντας ταυτόχρονα σχετικά ντοκουμέντα (βλέπε παρακάτω εικόνες), μίλησε για τη συμμετοχή των Μελιγγών και των κατοίκων του χωριού στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν στην περιοχή των Μελιγγών, ο Ελληνικός Στρατός και το Μικτό Ηπειρωτικό Στράτευμα με τις ομάδες του Μελιγγιώτη Κίτσου Ηλία, του Γρηγορίου Κοσσυβάκη και του κρητικού ιατρού Μαλινδρέτου.

Την εισαγωγή ακολούθησαν οι αναφορές του κ. Τζιόβα:

  • στον Μελιγγιώτη εφημέριο του χωριού Κωλωνιάτη Κων/νο Ζώη, ο οποίος τοποθετήθηκε τοποτηρητής των μονών Δουρούτης και Περιστεράς από την Ενιαία Δημογεροντία Ιωαννίνων, προκειμένου να ελέγχει την περιοχή,
  • στην αντάρτικη ομάδα του χωριανού μας Κίτσου Ηλία, στην οποία ήταν στρατολογημένοι οι Γρηγόριος Παρθενίου και ο Μίχος Τσιάλιος, υποστήριζε αποτελεσματικά το χωριό,
  • στον αρχηγό του Μικτού Ηπειρωτικού Στρατεύματος (ΜΗΣ) λοχαγού του Μηχανικού Δημήτρη Νότη Μπότσαρη, ο οποίος πολλές φορές φιλοξενήθηκες στους Μελιγγούς στο σπίτι της οικογένειας του Περικλή Παππά (1901-1971),
  • σε γραπτές αναφορές του αρχηγού του ΜΗΣ αλλά και άλλων οπλαρχηγών του ΜΗΣ με εντολές προς τους κατοίκους των Μελιγγών είτε για βοήθεια σε τρόφιμα είτε για ενίσχυση των στρατιωτικών ομάδων των οπλαρχηγών του ΜΗΣ είτε για εντολές εκκένωσης του χωριού για προστασία από βομβαρδισμούς των Οθωμανών,
  • στη μάχη των ομάδων Κοσσυβάκη (που έδρευε στους Μελιγγούς) και Γρανίτσα (από την Μανωλιάσσα) με σώμα Οθωμανών, οι οποίοι επιτίθονταν γαι ανακατάληψη της Μανωλιάσσας,
  • στην προσπάθεια της επιτροπής του χωριού, με επικεφαλής τον ιερέα Κων/νο Κοντοδήμο, να αποσταλή ποσότητα τροφίμων στους Μελιγγούς "....δια την διατροφήν των προσφύγων".

Επίσης, αναφέρθηκε στον Μελιγγιώτη ιερέα που πρότεινε στον Ελληνικό Στρατό την μεταφορά πυροβόλων στην Ολύτσικα, στα Δύο Βουνά, «…για να πέσει το Μπιζάνι» καθώς και στα άτομα (άντρες και γυναίκες) από Μελιγγούς, Κοπάνη, Βαριάδες, Τσερίτσιανα και Γρατσανά που βοήθησαν στη μεταφορά των πολυβόλων και λοιπών εξαρτημάτων, στην Ολύτσικα.

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 22nd. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων