Ι.Α.Μ.: Μαθητολόγιο Σχολικού Έτους 1957-58

Εκτύπωση

Ύστερα από παρότρυνση χωριανών, ξεκινάμε την παρουσίαση μέρους του Μαθητολογίου του Δημοτικού Σχολείου Μελιγγών ("Γιαννοπλάτειας Σχολής Μελιγγών") όπως είναι αποτυπωμένο στο σχετικό βιβλίο της Σχολικής Επιτροπής του χωριού.

Ξεκινούμε με το σχολικό έτος 1957-1958, όταν στο σχολείο των Μελιγγών φοιτούσαν συνολικά 121 μαθητές (62) και μαθήτριες (59), όπως μαρτυρά ο συγκεντρωτικός πίνακας του Διευθυντή του σχολείου, που συντάχθηκε στις 22 Ιουνίου 1958.

Στην πρώτη φωτογραφία μαθητές και μαθήτριες της Α' και της Β' τάξης, στην 2η φωτογραφία συνεχίζει η Β' τάξη μαζί με την Γ', κ.ο.κ.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων