Ι.Α.Μ.: Στρατεύσιμοι Κλάσης του 1960

Εκτύπωση

Κατάσταση της Κοινότητας Μελιγγών του 1960, με την οποία καλούνται οι χωριανοί στρατεύσιμοι της 55ης ΕΣΣΟ, δηλαδή "Κλάσης 1960", για να παρουσιαστούν στα διάφορα κέντρα εκπαίδευσης την 12η Ιουλίου 1960.

Είναι έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κασαγιάννης, με ημερομηνία 1η Μαίου 1960.

Στον κατάλογο βρίσκουμε τους παρακάτω:

  • Διαμαντίδης Απόστολος, τ. Ιωάννη
  • Ζώης Ευάγγελος, τ. Γρηγορίου
  • Κρανάς Δημοσθένης, τ. Βασιλείου
  • Ντάφλος Σπυρίδων, τ. Δημητρίου
  • Πέτρος Γεώργιος, τ. Περικλή
  • Σιώζος Δημήτριος, τ. Κων/νου
  • Τσιάλιος Ευρυσθένης, τ. Χρήστου
  • Τσιάλιος Δημήτριος, τ. Μιχαήλ

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων