Ι.Α.Μ.: Πρόσκληση Γυμνασιακού Οικοτροφείου Πλαίσιας Καλεντζίου σε μαθητές των Μελιγγών

Εκτύπωση

Έγγραφο του 1963, από την Διοικούσα Επιτροπή του Γυμνασιακού Οικοτροφείου και Γυμνασιακού Παραρτήματος Πλαίσιας Καλεντζίου προς τον Δάσκαλο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μελιγγών με το οποίο πληροφορούν για τη λειτουργία Γυμνασιακού Παραρτήματος παράλληλα με το Γυμνασιακό Οικοτροφείο (αρρένων και θηλέων).
 
Στο έγγραφο τονίζονται οι ιδεώδεις "όροι" της διαβίωσης των Οικοτρόφων, η δε διατροφή τους  "....εις ποσότητα, ποιότητα και επιμέλειαν παρασκευή, υπερβαίνει και την πλέον αισιόδοξον πρόβλεψιν".
 
Το τίμημα για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες (επίβλεψη, παρακολούθηση, διατροφή και διαμονή) ανέρχεται "...εις Δραχμάς 240" μηνιαίως.
 
Το έγραφο υποβάλεται από την Διοικούσα Επιτροπή στις 16 Ιουνίου 1963.
 
Στην πρόσκληση αυτή αποκρίθηκαν Μελιγγιώτες, και έτσι, κάποια παιδιά από το χωριό πέρασαν τα γυμνασιακά τους χρόνια στο οικοτροφείο αυτό!

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων