Ι.Α.Μ.: "Ατομικές προσκλήσεις διά την παροχήν προσωπικής εργασίας" (1957)

Εκτύπωση

Από το Ιστορικό Αρχείο Μελιγγών (Ι.Α.Μ.) δημοσιεύονται επιλεγμένες ατομικές προσκλήσεις χωριανών για παροχή προσωπικής εργασίας, για το έτος 1957.

Είναι τμήματα από βιβλιάριο με δύο στελέχη (πρώτη φωτογραφία) που το χρησιμοποιούσαν κατά την περίοδο μετά τον πολεμο και τον εμφύλιο, για κοινωφελείς εργασίες.

Το δεξιό στέλεχος έπρεπε να παραδωθεί στον προσκαλόμενο ή την προσκαλούμενη κάτοικο Μελιγγών ώστε να παρουσιαστεί "...εις Πλατεία Κοινότητος προς εκτέλεσιν ...."Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η πρόσκληση προς την Κασαγιάννη Γεωργία, η οποία για άγνωστους λόγους δεν την παρέλαβε (γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ακόμη στο συγκεκριμένο βιβλιάριο!).

Με αριθμό πρωτοκόλλου 89, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελιγγών, Περικλής Παππάς "Καλούμεν υμάς όπως την 8 πρωινήν της 5ης του μηνός Αυγούστου έ.έ. προσέλθητε εις Πλατεία Κονότητος προς εκτέλεσιν τη προσωπικής εργασίας σας μετά των προς τούτο απαιτουμένων εργαλείων (πτύου - σκαπάνης).

Η πρόσκληση - συνηθισμένο κάλεσμα για την εποχή - συνοδεύεται από την προειδοποίηση για την επιβολή προστίμου ή "αντιτίμου της προσωπικής εργασίας" αν δεν προσέλθει ο προσκαλούμενος ή προσκαλούμενη. Το "αντίτιμο" έχει καθοριστεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε 35 δραχμές για κάθε ημέρα εργασίας.

Η δεύτερη φωτογραφία, αφορά την Βραζέλη Βάια, η οποία έχει παραλάβει την πρόσκληση (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ) την 29η Ιουλίου από τον Κοινοτικό Κλητήρα Στέφανο Σακκά. Στις επόμενες φωτογραφίες (3 έως και 5η) φαίνονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά για τα τρία από τα παιδιά του Προέδρου της Κοινότητας, την Χρύσω, τον Χρίστο και την Ουρανία Παππά, κατά σειρά.

Στην τελευταία φωτογραφία, σχετικό αποδεικτικό επίδοσης στον Κασαγιάννη Δημήτριο, την 17η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (1958).

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Tuesday the 14th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων