Κατάστυχον των ονομάτων .... Κοινότητας Μελιγγών

Εκτύπωση

Φωτογραφίες από τις πρώτες σελίδες έκδοσης με τίτλο "Κατάστυχον των ονομάτων Κεκοιμημένων Πατέρων και αδελφών Ημών της Κοινότητος Μελιγγών" .

Ξεχωρίζουν τα ονόματα των ευεργετών: Βασιλείου Χρησ. Πέτρου και Παναγιώτου Αθανασίου Γιαννοπλάτου.

Στην 1η αυτή σελίδα του κατάστυχου, με τον τίτλο "Απολυτίκιον Ευεργετών" αναγράφονται τα εξής: "Των Αειδήμων και αειμνήστων κτητώρων και συνδρομητών της Σχολής ταύτης Βασιλείου Χρησ. Πέτρου και Παναγιώτου Αθανασίου Γιανοπλάτου ων τινών τη Ακαμάτου επιμελεία έτη δε και τν αεί διευθυνώντων αυτών ..... Αιωνία αυτών η μνήμη (τρις)"

Στις άλλες φωτογραφίες τα ονόματα των ευεργετών της εκκλησίας και του σχολείου (4), όπως και τα ονόματα των κεκοιμημένων ιερέων (3) και των πρεσβυτέρων (5).

Δεν αναφέρεται ημερομηνία, αλλά αυτό θα προκύψει από την εξέταση των ονομάτων από οικογένειες που καταγράφονται στις παρακάτω σελίδες της έκδοσης.

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων