Ιστορικά Έγγραφα

Ι.Α.Μ.: Προσωπική εργασία - Μέρος Β'

Σήμερα η πρώτη από δύο συνέχειες του σχετικού άρθρου για την προσωπική εργασία μεταπολεμικά, στο χωριό μας.

Η χωριανή μας, Χρύσω Περ. Παππά, κόρη του τότε Προέδρου της Κοινότητας Περικλή Παππά, με την ευκαιρία της ανάρτησης του δικού της ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ (απόδειξη παραλαβής) της πρόσκλησης για προσωπική εργασία, που δημοσιεύτηκε στο αρχικό άρθρο, θυμήθηκε χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της πρόσκλησης.

Περισσότερα...

Στοιχεία πληθυσμού Μελιγγών τα έτη 1950 και 1953

Από το Βιβλίο Διανομών της Κοινότητας Μελιγγών και την καταγραφή των οικογενειών και των μελών τους που ζούσαν στο χωριό, προκύπτουν απογραφικά στοιχεία για το χωριό.

Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, οι πρόεδροι της Κοινότητας Περικλής Παππάς (1950) και Κων/νος Μπακόλας (1953) καταγράφουν τον πληθυσμό του χωριού.

(για εικόνες και στοιχεία, πατήστε στη λέξη ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ)

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Μητρώο Αρρένων - β' τεύχος

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων