Κατάλογος Διοικητικών Συμβούλιων Αδελφότητας

Εκτύπωση

Διοικητικά Συμβούλια Αδελφότητας

 

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1994α

1994β

1995

1997

1999

2000

2001

2004

2005

2008

2010

2012

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                                                                                                6-4-2014

Πρόεδρος:       Παππάς Περικλής

Αντιπρόεδρος: Σιώζος Αναστάσιος

Γραμματέας:    Τσάλιος Δημήτριος

Ταμίας:           Βραζέλης Γιάννης

Μέλη:             Τσαχαλά Βασιλική

                      Κοντοδήμος Παύλος

                      Θωμάς Κωστούλας

Αν. Μέλη:        Κρανάς Γεράσιμος

                      Δρόσου Βιβή

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2012

Πρόεδρος:       Βασίλειος Βραζέλης

Αντιπρόεδρος: Περικλής Παππάς

Γραμματέας:    Βασιλική Τσαχαλά

Ταμίας:           Παύλος Κ. Κοντοδήμος

Μέλη:             Αναστάσιος Σιώζος

                     Παναγιώτης Ράπτης

                     Θωμάς Κωστούλας

Αν. Μέλη:       Βασίλης Μπακόλας

                     Χριστίνα Κρανά

                     Γιάννης Βραζέλης

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2010                                                                                              11-4-2010

Πρόεδρος:       Βασίλειος Βραζέλης

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Σιώζος

Γραμματέας:    Βασιλική Τσαχαλά

Ταμίας:           Παναγιώτης Ράπτης

Μέλη:             Παύλος Κ. Κοντοδήμος

                     Θωμάς Κωστούλας

Αν. Μέλη:       Δημήτριος Τσάλιος

                     Χρήστος Σύμπας

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2008                                                                                                4-5-2008

Πρόεδρος:       Βασίλειος Βραζέλης

Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Γιαννάκης

Γραμματέας:    Βασιλική Τσαχαλά

Ταμίας:           Παναγιώτης Ράπτης

Μέλη:              Ελευθέριος Σιώζος

                      Θωμάς Κωστούλας

Αν. Μέλη:       

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2005                                                                                                 4-5-2005

Πρόεδρος:        Βασίλειος Βραζέλης

Αντιπρόεδρος:  Ευρυσθένης Τσάλιος

Γραμματέας:     Δημήτριος Καλαμπόκης

Ταμίας:            Αναστάσιος Σιώζος

Μέλη:               Βασίλειος Θανάσης

                     

Αν. Μέλη:       

                       

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2004                                                                                               14-8-2004

Αδυναμία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2001                                                                                              15-11-2001

Πρόεδρος:       Δημήτριος Πάνου

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κρανάς

Γραμματέας:    Στέφανος Σακκάς τ. Κων/νου

Ταμίας:           Βασίλειος Θανάσης

Μέλη:             Δημήτριος Καλαμπόκης

                     Δημήτριος Τσάλιος

Αν. Μέλη:     

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

2000                                                                                               28-1-2000

Πρόεδρος:                     Νικόλαος Σύμπας

Αντιπρόεδρος:                Δημήτριος Πάνου

Γραμματέας:                   Δημήτριος Καλαμπόκης

Ταμίας:                          Βασίλειος Αλτίνογλου

Βοηθ. Γραμματέα:           Στέφανος Σακκάς τ. Κων/νου

Βοηθ. Ταμεία:                 Παναγιώτης Ράπτης

Υπεύθυνος Πολιτιστικών: Βασίλειος Θανάσης

 

Αν. Μέλη:     

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

1999                                                                                               18-3-1999

Πρόεδρος:                     Περικλής Πέτρου

Αντιπρόεδρος:               Δημήτριος Πάνου

Γραμματέας:                  Δημήτριος Καλαμπόκης

Ταμίας:                         Βασίλειος Αλτίνογλου

Βοηθ. Γραμματέα:           Νικόλαος Σύμπας

Βοηθ. Ταμεία:                 Παναγιώτης Ράπτης

Υπεύθυνος Πολιτιστικών: Βασίλειος Θανάσης

 

Αν. Μέλη:     

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

1997                                                                                                 2-2-1997

Πρόεδρος:       Ευάγγελος Κασαγιάννης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γιαννάκης

Γραμματέας:    Δημήτριος Πάνου

Ταμίας:           Ιωάννης Κωστούλας

Μέλη:             Αφροδίτη Τζιόβα

                     Λάζαρος Κασαγιάννης

                     Δημήτριος Χαραλάμπους

Αν. Μέλη:     

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

1995                                                                                               28-4-1995

Πρόεδρος:       Δημήτριος Γούσιας

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Τσάλιος

Γραμματέας:    Παναγιώτης Τζιόβας

Ταμίας:           Νικόλαος Σακκάς

Μέλη:             Θεοχάρης Σακκάς

                     Σταύρος Κωστούλας

                     Ιωάννης Ντάφλος

Αν. Μέλη:     

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

1994                                                                                              20-11-1994

Πρόεδρος:       Δημήτριος Γούσιας

Αντιπρόεδρος: Θεοχάρης Σακκάς

Γραμματέας:    Αθανάσιος Τσάλιος

Ταμίας:           Νικόλαος Σακκάς

Μέλη:             Μιλτιάδης Σύμπας

                     Δημήτριος Μπακόλας

                     Αχιλλέας Κασαγιάννης

Αν. Μέλη:       Ναπολέων Κωστούλας

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

1994

Πρόεδρος:       Δημήτριος Σιώζος

Αντιπρόεδρος: Θεοχάρης Σακκάς

Γραμματέας:    Νίκος Σακκάς

Ταμίας:           Αθανάσιος Τσιάλιος

Μέλη:             Μιλτιάδης Σύμπας

                     Δημήτριος Μπακόλας

                     Βασίλειος Τζιόβας

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων