Εκδήλωση του ΠΚΔΔ: Δωδώνη Διαχρονική

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και υπό την αιγίδα της ΙΒ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «ΔΩΔΩΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του Μεγάρου της Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών (Παρασκευοπούλου 4 - Ιωάννινα) το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00.

  Οργανωτική Επιτροπή

 Κωνσταντίνος Χρήστου, Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης

 Βασίλειος Γιαννάκης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης

 Μαρίνα Τζαλαβρά, Μέλος Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης

 Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ, Προϊστάμενος ΙΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 • Αμαλία Βλαχοπούλου-Οικονόμου, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Γεώργιος Γεωργούλας, Αρχαιολόγος, ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επιστημονική Επιτροπή Δωδώνης
 • Κωνσταντίνα Γραβάνη-Κατσίκη, τ. Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Νικόλαος Κατσικούδης, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πέτρος Κατσούδας, Πολιτικός Μηχανικός, ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επιστημονική Επιτροπή Δωδώνης
 • Χρήστος Κλείτσας, Δρ Αρχαιολόγος, ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 • Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 • Ελένη Σκαλιστή, Αρχαιολόγος, ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επιστημονική Επιτροπή Δωδώνης
 • Γεώργιος Σμύρης, Αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Δωδώνης
 • Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΙΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 • Χρυσηίς Τζουβάρα-Σούλη, Τ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00' Προσέλευση του κοινού

10:15' Χαιρετισμοί των Αρχών

Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Βλάχου, Προέδρου της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου
Χαιρετισμός του κ. Σταύρου Μπένου, Προέδρου του Σωματείου <<ΔΙΑΖΩΜΑ»

10:45' Προβολή της ψηφιακής ταινίας του Παναγιώτη Τσιγκούλη Δωδώvη 4 εποχές

11:00' Κωνσταντίνα Γραβάνη-Κατσίκη, Χρυσηίς Τζουβάρα-Σούλη, Αμαλία Βλαχοπούλου-Οικονόμου: Η ανασκαφική έρευνα στο Ιερό της Δωδώνης

11:30' Νικόλαος Κατσικούδης: Η Δωδώvη τωv ιστορικώv χρόvωv στο Μουσείο

11:45' Βαρβάρα Παπαδοπούλου: Χριστιαvική Δωδώvη

12:00' ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:15' Χρήστος Κλείτσας: Προϊστορική λατρεία στη Δωδώvη. Μύθος ή πραγματικότητα;

12:30' Γεώργιος Σμύρης: Το θέατρο της Δωδώvης. Προβληματισμοί

12:45' Πέτρος Κατσούδας: Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δωδώvης. Μεθοδολογία

13:00' Ελένη Σκαλιστή, Γεώργιος Γεωργούλας: Ιερό της Δωδώvης. Διαμορφώvοvτας τη σύγχροvη εικόvα

13:15' Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων