Εθελοντισμός ενός μαθητή με καταγωγή από τους Μελιγγούς

Εκτύπωση

Λάβαμε το παρακάτω κείμενο, γραμμένο από μαθητή που κατάγεται από τους Μελιγγούς, σε κάποιο δημοτικό σχολείο της χώρας. Μιλά για Την Ομάδα Εθελοντών Μελιγγών! Μιλά για "κοινό καλό" και για "πολιτισμένη κοινότητα"!

Το μέλλον είναι τόσο καλύτερο με τέτοιες παρουσίες!

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 17th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων