Εθελοντισμός ενός μαθητή με καταγωγή από τους Μελιγγούς

Εκτύπωση

Λάβαμε το παρακάτω κείμενο, γραμμένο από μαθητή που κατάγεται από τους Μελιγγούς, σε κάποιο δημοτικό σχολείο της χώρας. Μιλά για Την Ομάδα Εθελοντών Μελιγγών! Μιλά για "κοινό καλό" και για "πολιτισμένη κοινότητα"!

Το μέλλον είναι τόσο καλύτερο με τέτοιες παρουσίες!

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Sunday the 21st. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων