ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο

Τους τελευταίους μήνες, με απόφαση του Δ.Σ. της Αδελφότητας έχουν ξεκινήσει εργασίες στην κεντρική αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Μελιγγών. Στόχος είναι η τμηματική αποκατάσταση των χώρων του μουσείου προκειμένου να καταστεί επισκέψιμο αλά και να εκτεθούν σε κατάλληλες συνθήκες τα εκθέματα του μουσείου μας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η δημιουργία προθηκών στη θέση των 4 παραθύρων, η αποκατάσταση των ζημιών στους τοίχους της αίθουσας, τοποθέτηση γυάλινων προθηκών, με τελικό σκοπό την σωστή τοποθέτηση εκθεμάτων σε αυτές.

Εξαιτίας την εισροής νερού στην κεντρική αίθουσα του μουσείου, τον περασμένο Φεβρουάριο (όταν πολλές περιοχές του Δήμου Δωδώνης πλημύρισαν), στις παραπάνω εργασίες προστέθηκαν και εργασίες επιδιόρθωσης του τοίχου κάτω από τα παράθυρα-προθήκες με νέο σοφά και βάψιμο.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Wednesday the 22nd. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων