Στολισμός του Επιταφίου στους Μελιγγούς

Εκτύπωση

Φωτογραφίες της αγαπητής Βιβής Δρόσου από τον στολισμό του Επιταφίου της εκκλησίας του χωριού, την Μεγάλη Παρασκευή.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Saturday the 23rd. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων