Στολισμός του Επιταφίου στους Μελιγγούς

Εκτύπωση

Φωτογραφίες της αγαπητής Βιβής Δρόσου από τον στολισμό του Επιταφίου της εκκλησίας του χωριού, την Μεγάλη Παρασκευή.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Thursday the 20th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων