Εκλογές νέου Δ.Σ. Αδελφότητας - Αποτελέσματα

Εκτύπωση

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η Αδελφότητα.

Σχεδόν 70 μέλη, παρά τη βροχή, ψήφισαν, τακτοποιώντας ταυτόχρονα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ανακοίνωσαν τα εξής αποτελέσματα:

Τακτικά Μέλη

 1. Παππάς Περικλής 61 ψήφοι
 2. Βραζέλης Γιάννης, 57 ψήφοι
 3. Σιώζος Αναστάσιος, 55 ψήφοι
 4. Κωστούλας Θωμάς, 52 ψήφοι
 5. Κρανά Χρύσα, 47 ψήφοι
 6. Τσάλιος Δημήτρης, 35 ψήφοι
 7. Κοντοδήμος Κ. Παύλος, 34 ψήφοι

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Νάκη Ελένη, 18 ψήφοι
 2. Μπούκας Δημήτρης, 16 ψήφοι
 3. Σακκάς Θοδωρής, 12 ψήφοι
 4. Παναγιωτοπούλου Βιβή, 10 ψήφοι

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Monday the 20th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων