Ι.Α.Μ.: ... εκ των ζυγών των Μελιγών

Εκτύπωση

Μια νέα καταχώρηση στο Ιστορικό Αρχείο Μελιγγών (Ι.Α.Μ.) το απόσπασμα στο Χρονικό του Μορέως.

Σε βιβλίο με σειρά κειμένων του 14ου αιώνα (Το Χρονικόν Του Μορέως), που αναφέρονται στην εξέλιξη του φραγκικού πριγκιπάτου της Πελοποννήσου, υπάρχει αναφορά σε τοποθεσία στη μεσσηνιακή Μάνη με το όνομα "ζυγός των Μελιγών".

Στην υποσημείωση του παραπάνω αποσπάσματος (στο τέλος της σελίδας), γίνεται αναφορά στην τοποθεσία που σχετίζεται με τους κατοίκους της περιοχής, Μελιγγοί ή Μηλιγγοί.

 

 

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Friday the 19th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων